W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Grudziądz

XML

Treść

Na terenie naszej Gminy na zlecenie  Starostwa Powiatowego w Grudziądzu została przeprowadzona  modernizacja  gruntów i budynków. Modernizacja  miała na celu prawidłowe zakwalifikowanie gruntów oraz założenie kartotek budynków.
W wyniku modernizacji  wyłączone zostały z użytku rolnego grunty zabudowane i zurbanizowane, do tej pory nie wyłączone lub wyłączone w niedostatecznej wielkości. Grunty takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek obowiązujących w danym roku podatkowym.  Ujawnione zostały również wszystkie istniejące budynki. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie budynki mieszkalne. Natomiast budynki niemieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych korzystają z ustawowego zwolnienia.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar przekraczający  1 ha fizyczny użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowy .
Posiadacze nieruchomości poniżej 1 ha są zobowiązani do zapłaty podatku od nieruchomości  za wszystkie znajdujące się na działce budynki.

W wielu przypadkach w gospodarstwach rolnych  zwiększeniu  uległy powierzchnie użytków rolnych zabudowanych, a przez to zmniejszeniu mogła ulec powierzchnia innych użytków rolnych. Należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosków do AR i MR o dopłatę.
Przy wymiarze corocznych podatków oraz ich zmian w ciągu roku podatkowego, organ podatkowy zobowiązany jest do korzystania z danych ewidencji gruntów i budynków. O tym czy dany grunt zostanie opodatkowany podatkiem rolnym czy też podatkiem od nieruchomości decyduje zapis w w/w ewidencji .  Starostwo Powiatowe w Grudziądzu w okresie od 16 marca do 3 kwietnia 2015 roku wyłożyło do wglądu projekt modernizacji gruntów i budynków, z którym należało się zapoznać i ewentualnie zgłosić swoje uwagi. W przypadku, gdy podatnik kwestionuje prawidłowość danych ujętych w ewidencji gruntów i budynków, powinien wszcząć postępowanie przed Starostą o ich zmianę i doprowadzenie do stanu rzeczywistego ze stanem posiadanych przez siebie gruntów i budynków.

Drugim źródłem wiedzy o przedmiotach opodatkowania są informacje  podawane bezpośrednio przez podatników i składane w Urzędzie Gminy na określonych drukach informacji i deklaracji podatkowych.

Przypominamy, że:
Obowiązek podatkowy w stosunku do nowo wybudowanych budynków  powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku , w którym budowa została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed  ostatecznym wykończeniem.
Budynek to obiekt budowlany  w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który  jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Do powierzchni użytkowej budynku należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem szybów dźwigowych i klatek schodowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50% , mniej niż 1,40 m pomija się.

Obowiązek podatkowy w stosunku do gruntów powstaje  od 1 dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła jakakolwiek zmiana mająca wpływ na opodatkowanie gruntów.

O wszelkich zmianach  mających wpływ na wysokość podatku informujemy organ podatkowy w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany na odpowiednim druku informacji lub deklaracji.

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (ZA WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH)

Z-1/O DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI,GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB LASU

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane