W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Raport o stanie gminy za rok 2019

XML

Treść

Raport o stanie gminy jest instytucją prawną, którą ustawodawca wprowadził do przepisów samorządowych nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r., mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Podstawą jego opracowania jest art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), który nakłada na wójta gminy nowy obowiązek. Każdego roku, w terminie do 31 maja, wójt obowiązany jest do przedłożenia radzie gminy raportu o stanie gminy za rok poprzedni.   Raport obejmuje podsumowanie nie tylko działalności wójta w roku poprzednim, ale całego samorządu, a w szczególności realizację strategii, polityk i programów oraz uchwał rady gminy. W raporcie znajduje się zestawienie najważniejszych danych o jednostce samorządu terytorialnego, a przede wszystkim o sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej gminy.

Złożenie raportu radzie gminy jest pierwszym etapem dłuższej procedury zmierzającej do udzielenia wójtowi wotum zaufania. Po jego przedstawieniu radzie gminy, kolejnym etapem jest debata nad raportem, w której radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Rada gminy rozpatruje raport podczas tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała o udzieleniu lub nieudzieleniu wójtowi absolutorium, przy czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Udział w debacie podczas sesji mogą brać także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia przewodniczącemu rady gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 000 mieszkańców) lub 50 osób (w gminach powyżej 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. Przepisy ustawy ograniczają jednak liczbę mieszkańców mogących zabrać głos w debacie do 15, a o kolejności dopuszczenia do głosu będzie decydowała kolejność otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady gminy. 

Ostatnim etapem procedury jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.


Raport o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019 przedłożony Radzie Gminy Grudziądz w dniu 29 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Grudziądz w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019


Sesja Rady Gminy Grudziądz, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019 odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu, 86-302 Sztynwag 46. 

Mieszkaniec Gminy Grudziądz, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019 obowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia wraz z listą poparcia co najmniej 20 osób (dokumenty do pobrania poniżej). Zgłoszenie wraz z załączoną listą poparcia należy złożyć Przewodniczącej Rady Gminy Grudziądz najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja absolutoryjna. Liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi 15, a o kolejności dopuszczenia do głosu będzie decydowała kolejność otrzymania zgłoszenia.

Termin składania zgłoszenia: do 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:15.

Miejsce składania zgłoszenia:
Urząd Gminy Grudziądz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz,

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019

Lista poparcia – załącznik do zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019
 Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane