W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Grudziądz

XML

Treść

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI:

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik, jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy Grudziądz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W sytuacji, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli zmiana deklaracji wynika z innej przyczyny zmiany danych niż w/w, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
 
W przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Druki deklaracji znajdują się w Urzędzie Gminy Grudziądz, piętro I, pokój 107 i na stronach internetowych: www.grudziadz.ug.gov.pl oraz www.bip.grudziadz.lo.pl.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do deklaracji (dane o współwłaścicielach nieruchomości)

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Nieruchomości zamieszkałe:

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca:
a) 24 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny,
b) 12 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane w sposób selektywny wynosi odpowiednio:
-    za pojemnik o pojemności 60 l – 60 zł
-    za pojemniki o pojemności 120 l-     100 zł
-    za pojemniki o pojemności 240 l-   176 zł
-    za pojemniki o pojemności 360 l-   240 zł
-    za pojemniki o pojemności 600 l-   360 zł
-    za pojemniki o pojemności 1100 l- 750 zł
b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi odpowiednio:
-    za pojemnik o pojemności    60 l –    30 zł
-    za pojemniki o pojemności 120 l-    50 zł
-    za pojemniki o pojemności 240 l-     88 zł
-    za pojemniki o pojemności 360 l-   120 zł
-    za pojemniki o pojemności 600 l-   180 zł
-    za pojemniki o pojemności 1100 l- 375 zł

OPŁATY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest płatna bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek zapłaty dotyczy na indywidualny numer rachunku bankowego, np. opłaty za miesiąc styczeń należy dokonać do 15 lutego.

UWAGA!
Dokonując wpłaty prosimy o prawidłowe wskazanie miesiąca, za który opłata jest dokonywana, ponieważ najczęstszy błąd to pomyłkowo wskazany miesiąc za który właściciel nieruchomości wnosi opłatę.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

PONIEDZIAŁEK  A -  Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Ruda, Sztynwag, Szynych, Rozgarty, Goglin

PONIEDZIAŁEK B - Skarszewy, Stary Folwark, Kobylanka, Marusza

WTOREK - Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie

ŚRODA A - Turznice, Piaski, Gać, Hanowo, Linarczyk, Węgrowo, Daszkowo

ŚRODA B - Sosnówka, Brankówka, Grabowiec, Sadowo

CZWARTEK - Wielkie Lniska, Małe Lniska, Nowa Wieś, Leśniewo, Dusocin, Wielki Wełcz

PIĄTEK - Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo
ZASADY SEGREGACJI

Ulotka informacyjna

KONTAKT
Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grudziądzu:
 Osobiście lub pod numerami telefonów:
 - w sprawie pojemników oraz wywozu odpadów: II piętro, pokój 202, tel. 56 45 111 46,
- w sprawie deklaracji oraz rozliczeń opłat – I piętro, pok. 107, tel. 56 45 111 04.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane