Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

III.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

POSTĘPOWANIE UGODOWE – ROZKŁADANIE ZALEGŁOŚCI NA RATY
 
Gmina Grudziądz jako jednostka sektora finansów publicznych zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) jest zobowiązana do terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Nie może zatem zmniejszać, czy całkowicie zrezygnować z dochodzenia zobowiązań pieniężnych należnych od osób, które zawarły z gminą umowę cywilnoprawną, a nie wykonały swojego obowiązku. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i realizując jednocześnie nałożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości obowiązek podejmowania prób ugodowego rozwiązywania sporów, Gmina Grudziądz umożliwia alternatywne sposoby spłaty zadłużenia. Jednym z takich środków jest instytucja rozłożenia na raty.
Ugodowe załatwienie sprawy jest rezultatem wolnego wyboru osób, które decydują się na podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu. Decyzja co do wyboru sposobu wypracowania dobrowolnego porozumienia należy do stron. Strony nie są wówczas ograniczone sztywnymi regułami procedury. Całe postępowanie jest odformalizowane. Daje to szansę znalezienia takiego rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie korzyści przez każdą ze stron.
Dłużnik wiedząc, że posiada zadłużenie pieniężne wobec gminy (wierzyciela) z tytułu umowy cywilnoprawnej ma prawo złożyć wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty.
 
RODZAJ SPRAW, KTÓRYCH DOTYCZY POSTĘPOWANIE UGODOWE
Strona ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania ugodowego mającego na celu rozłożenie na raty zaległości z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych, a w szczególności z tytułu:
- umowy na zaopatrzenie w wodę
- umowy na odprowadzanie ścieków
- umowy najmu lokalu mieszkalnego
 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
Referat Finansów i Podatków
Stanowisko ds. egzekucji należności pieniężnych
I piętro pok. nr 104
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (56) 45 111 29
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Strona ma prawo złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty w każdym czasie, nawet po otrzymaniu wezwania do zapłaty.
Uwaga! Nawet jeżeli zostało wszczęte postępowanie sądowe lub egzekucyjne, strona ma prawo w każdym czasie złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty, z tym że dodatkowo będzie musiała zapłacić powstałe do chwili złożenia wniosku koszty postępowania sądowego, czy egzekucyjnego.
 
KORZYŚCI POSTĘPOWANIA UGODOWEGO

Złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych, zwłaszcza przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, niesie ze sobą wiele korzyści dla strony wnioskującej. Do najważniejszych należą:
- możliwość spłaty zobowiązania w dogodnych dla strony ratach
- zawieszenie naliczania odsetek od zaległości
- brak konieczności wszczynania postępowania sądowego, czy egzekucyjnego
- możliwość uchronienia się przed kosztami postępowania sądowego, czy egzekucyjnego
- uniknięcie wizyty komornika sądowego
- odformalizowanie postępowania ugodowego
- uniknięcie wpisu do Krajowego Rejestru Długów
- satysfakcja z wypracowanego w przyjaznej atmosferze porozumienia
- dobrowolne wywiązywanie się z zobowiązań

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij