W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Grudziądz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Grudziądz.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak tekstu alternatywnego grafik,

- brak informacji o celu odnośników,

- brak informacji o otwarciu odnośnika w nowym oknie,

- brak informacji o rodzaju i wielkości pliku na który wskazuje odnośnik,

- brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plikom pdf,

- filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Grudziądz.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Makowski, ug@grudziadz.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564511111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej ug@grudziadz.ug.gov.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Gminy Grudziądz, znajduje się w budynku wolnostojącym, przy ul. J. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez dwa wejścia.

2. Główne wejście znajduje się na elewacji podłużnej budynku, na wysokości 0,75 m powyżej rzędnej (wysokości). Drugie wejście jest usytuowane na frontowej ścianie budynku, znajduje się ono na wysokości 1,0 m n.p.t.. Do wszystkich wejść prowadzą schody zapewniające dogodny dostęp, a dojście do schodów zapewniają brukowane chodniki (polbruk). Poruszanie się osób po budynku Urzędu odbywa się korytarzami w obrębie kondygnacji – parter oraz piętro, a pomiędzy kondygnacjami poprzez klatkę schodową.

3. Dostęp do budynku Urzędu dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewniają szyny najazdowe umożliwiające podjazd wózków inwalidzkich przy pomocy drugiej osoby. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową – obsługa dla tych osób odbywa się na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesantów.

W budynku Urzędu nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się (przeszkody o wysokości ponad 2 cm).

4. Wokół budynku Urzędu, w najbliższym jego otoczeniu znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. Z miejsca postojowego, w szczególności wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością umożliwiony jest dostęp do budynku Urzędu poprzez chodniki brukowane (polbruk).

5. Ze względu na przestrzeń w budynku Urzędu (wielkość pomieszczeń, szerokość korytarzy) nie przewiduje się wstępu osób z psem asystującym. Obsługa osób z psem asystującym odbywa się tak jak dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

6. Obecnie Urząd Gminy Grudziądz nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści
  3. przejdź do wyszukiwarki
  4. przejdź do mapy serwisu

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

  • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
  • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Grudziądz nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane