Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Statystyki oglądalności BIP od dnia 18.02.2020

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 355
Referaty i stanowiska 209
Samodzielne stanowiska 151
Kierownictwo urzędu 138
przetarg nieograniczony 75
Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Dusocin 65
Dane adresowe 61
przetarg nieograniczony 55
Dane kontaktowe 48
Profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego wibracyjnego na terenie Gminy Grudziądz 48
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 46
Oświadczenia majątkowe za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 rok 42
Numery rachunków bankowych 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.4.2020 40
Skarbnik Gminy 40
Informacja dotycząca składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Grudziądz 34
Działalność Gospodarcza 33
Godziny pracy 33
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.11.2020 33
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.7.2020 33
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzedniczych i kierowniczych 32
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Grudziądz i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 31
Wnioski - gospodarka wodno-kanalizacyjna 31
Sprawozdania z wykonania budżetu - kwartalne 25
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.17.2020 24
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska 23
Budżet Gminy Grudziądz na 2020 rok 21
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.7.2020 21
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego 20
Rejestry i ewidencje 19
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 19
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.8.2020 18
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 18
przetarg nieograniczony 16
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 15
przetarg nieograniczony 15
Dane kontaktowe 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.13.2020 13
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.16.2020 13
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 13
Informacja o zmianie stawki za odpady 12
Obwieszczenie Ministra Rozwoju 12
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.15.2020 12
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz GBK.6733.19.2020 12
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok 12
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 12
Decyzja zmieniająca w sprawie doprowadzenia do odpowiedniej jakości pod względem bakteriologicznym wody pochodzącej z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach 11
Egzekucja należności pieniężnych 11
Informacja o wymaganych dokumentach 11
Informacje z wykonania budżetu - kwartalne 11
Statystyki strony Wójt
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 136
Zarządzenie 35/2020 22
Zarządzenie nr 37/2020 17
Zarządzenie nr 39/2020 16
Zarządzenie nr 40/2020 15
7/2019 12
1/2018 7
38/2019 6
Zarządzenie nr 36/2020 6
33/2020 5
34/2020 5
Zarządzenie nr 45/2020 5
Zarządzenie nr 46/2020 5
11/2020 4
12/2020 4
14/2019 4
23/2016 4
38/2018 4
60/2019 4
73/2015 4
10/2020 3
15/2019 3
25/2020 3
28/2020 3
29/2020 3
7/2020 3
Zarządzenie nr 43/2020 3
1/2008 2
1/2012 2
101/2019 2
11/2013 2
11/2019 2
12-2018 2
122/2019 2
129/2019 2
13/2011 2
13/2013 2
13/2020 2
14/2013 2
14/2020 2
15/2018 2
15/2020 2
16/2020 2
17/2020 2
18/2020 2
2/2008 2
20/2020 2
21/2013 2
21/2020 2
22/2019 2
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Gminy Grudziądz 168
Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy Grudziądz 30
Projekty uchwał Rady Gminy Grudziądz 29
XXI Sesja Rady Gminy Grudziądz 20 marca 2020 roku 28
Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy 22
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Grudziądz – kadencja 2018-2023 19
Skład Komisji Rady Gminy Grudziądz na kadencję 2018-2023 9
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Grudziądz – kadencja 2010-2014 6
Zadania i uprawnienia 6
XX Sesja Rady Gminy Grudziądz 27 lutego 2020 roku 5
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2019 rok 4
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok 4
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy rok 2018 3
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy rok 2020 3
XIX Sesja Rady Gminy Grudziądz 23 stycznia 2020 roku 3
XVI Sesja Rady Gminy Grudziądz 28 listopada 2019 roku 3
XVII Sesja Rady Gminy Grudziądz 19 grudnia 2019 r 3
XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grudziądz 30 grudnia 2019 roku 3
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok 2
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok 2
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy rok 2019 2
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Grudziądz – kadencja 2014-2018 1
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2012 rok 1
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2013 rok 1
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2014 rok 1
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2015 rok 1
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2016 rok 1
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2017 rok 1
Plan Pracy Rady Gminy Grudziądz na 2018 rok 1
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok 1
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok 1
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok 1
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok 1
Plany Pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok 1
Protokoły z posiedzeń komisji budżetu, finansów rok 2010 1
Protokoły z posiedzeń komisji budżetu, finansów rok 2011 1
Protokoły z posiedzeń komisji budżetu, finansów rok 2012 1
Protokoły z posiedzeń komisji budżetu, finansów rok 2013 1
Protokoły z posiedzeń komisji budżetu, finansów rok 2014 1
Protokoły z posiedzeń komisji budżetu, finansów rok 2015 1
Protokoły z posiedzeń komisji budżetu, finansów rok 2016 1
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej rok 2010 1
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej rok 2011 1
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej rok 2012 1
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej rok 2013 1
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej rok 2014 1
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej rok 2015 1
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej rok 2016 1
Protokoły z posiedzeń komisji rolnictwa i porządku publicznego rok 2010 1
Protokoły z posiedzeń komisji rolnictwa i porządku publicznego rok 2011 1
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podatki i opłaty 34
Procedury kontroli podatkowej 17
Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez Radę Gminy Grudziądz 15
FORMULARZE PODATKOWE 10
Statut Gminy Grudziądz 10
XX/190/2020 9
XX/192/2020 9
Podstawowe zasady opracowywania, uzgadniania i opiniowania projektów przepisów gminnych i innych uchwał organów gminy 6
XIX/176/2020 6
XX/187/2020 6
XX/188/2020 6
XXI/193/2020 6
Obowiązek składania deklaracji dotyczącej podatku od środków transportowych 5
STAWKI PODATKOWE NA 2020 ROK - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5
XLVI/344/2014 5
XVII/104/2008 5
XX/183/2020 5
XX/185/2020 5
XXIII/149/2004 5
Karty informacyjne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy ul. Leśną i ul. Łąkową, gmina Grudziądz 4
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Grudziądz w latach 2014-2022 4
Uchwała nr XXI/194/2020 4
Uchwała nr XXI/200/2020 4
Uchwała nr XXI/203/2020 4
XI/115/2019 4
XIX/174/2020 4
XLII/306/2014 4
XLIII/265/2010 4
XVII/165/2019 4
XX/186/2020 4
XX/189/2020 4
XX/191/2020 4
XXV/156/2005 4
IX/98/2019 3
LIV/517/2018 3
Podatki i opłaty na rok 2012 3
Podatki i opłaty na rok 2013 3
Podatki i opłaty na rok 2014 3
Podatki i opłaty na rok 2015 3
STAWKI PODATKOWE NA 2020 ROK – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 3
Uchwała nr XXI/198/2020 3
V/31/2007 3
VI/38/2007 3
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg 3
X/110/2019 3
XII/75/2003 3
XIX/177/2020 3
XIX/178/2020 3
XLIX/450/2018 3
XX/165/2016 3
Statystyki strony Nasza Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja dotycząca zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 21
Dane statystyczne 13
Status gminy 12
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Wójta Gminy Grudziądz 12
Zadania publiczne 10
Strategia Rozwoju Gminy Grudziądz na lata 2014-2022 9
Właściwe kody pocztowe dla miejsowości usytuowanych w gminie Grudziądz 9
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 8
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania 6
PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych 5
Strategia Rozwoju Gminy Grudziądz - aktualizacja luty 2008 5
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Kalendarz wyborczy) 4
Skład Komisji 4
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 3
Strategia 3
Strategia rozwoju - diagnoza 3
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2
Informacja głosowaniu korespondencyjnym w referendum ogólnokrajowym 2
Informacja dla mieszkańców sołectw Grabowiec oraz Wielkie Lniska 2
Informacja dla mieszkańców Świerkoicinia 2
Informacja dla Przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych 2
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2
Informacje PKW o tworzeniu komitetów i zgłaszaniu kandydatów w wyborach samorządowych 2018 r. 2
Obwieszczenie o obwodach głosowania 2
Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym 2
Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym 2
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2
Związki i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Grudziądz 2
Drugie posiedzenie obwodowych komisji wyborczych 1
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 1
Gminnej Komisji Wyborczej w Grudziądzu o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Grudziądz w dniu 30 listopada 2014 r. 1
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r 1
Informacja - spis wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu 1
Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 1
Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 1
Informacja dla mieszkańców Leśniewa 1
Informacja dla niepełnosprawnych o upływie terminów w wyborach do PE 1
Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1
Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych 1
Informacja dla Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych o terminie szkolenia 1
Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1
Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1
Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1
Informacja dotycząca losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych 1
Informacja dotycząca sporządzenia spisu wyborców 1
Informacja dotycząca wniosków dopisania do spisu wyborców zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. 1
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składach obwodowych komisji wyborczych 1
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 26
Dane adresowe 24
Wykaz sołectw 22
Dane adresowe 21
Dane adresowe 17
Dane adresowe 17
Dane adresowe 14
Dane adresowe 13
Dane adresowe 11
Dane adresowe 11
Dane adresowe 11
Dane adresowe 10
Dane adresowe 10
Rejestr Instytucji Kultury 7
Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ Gminy Grudziądz 4
Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim 4
Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na Oddział Przedszkolny w budynku Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku 4
Wykonanie projektu budowalnego oraz projektu wykonawczego adaptacji poddasza nieużytkowego na pomieszczenia przedszkolne w budynku Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku 3
PRZETARG - Wyposażenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny - dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG) 2
UNIEWAŻNIONE!!! Remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Sosnówce 1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij