W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

uchwała nr: XXVI/233/2020

uchwała nr XXVI/233/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXVI/232/2020

uchwała nr XXVI/232/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXVI/231/2020

uchwała nr XXVI/231/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grudziądz na rok szkolny 2020/2021

Status uchwały Uchwalona

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4261

uchwała nr: XXV/230/2020

uchwała nr XXV/230/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Grudziądz a gminą - miasto Grudziądz w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/229/2020

uchwała nr XXV/229/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Grudziądz

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/228/2020

uchwała nr XXV/228/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3358

uchwała nr: XXV/227/2020

uchwała nr XXV/227/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre

Status uchwały Uchwalona

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3357

uchwała nr: XXV/226/2020

uchwała nr XXV/226/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/225/2020

uchwała nr XXV/225/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/224/2020

uchwała nr XXV/224/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/223/2020

uchwała nr XXV/223/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/222/2020

uchwała nr XXV/222/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grudziądz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Status uchwały Uchwalona

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3356

uchwała nr: XXV/221/2020

uchwała nr XXV/221/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/220/2020

uchwała nr XXV/220/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032

Status uchwały Uchwalona

uchwała nr: XXV/218/2020

uchwała nr XXV/218/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grudziądz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok

Status uchwały Uchwalona