W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Uchwały

A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
uchwała nr: XXXII/271/2021
uchwała nr XXXII/271/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Konsolidacja dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda i budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”
uchwała nr: XXXII/270/2021
uchwała nr XXXII/270/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036
uchwała nr: XXXII /269/2021
uchwała nr XXXII /269/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2021 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 617
uchwała nr: XXXI/268/2020
uchwała nr XXXI/268/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
uchwała nr: XXXI/267/2020
uchwała nr XXXI/267/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
uchwała nr: XXXI/266/2020
uchwała nr XXXI/266/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie harmonogramu terminów sesji Rady Gminy Grudziądz na 2021 rok
uchwała nr: XXXI/265/2020
uchwała nr XXXI/265/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032
uchwała nr: XXXI/264/2020
uchwała nr XXXI/264/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 262
uchwała nr: XXX/263/2020
uchwała nr XXX/263/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6560
uchwała nr: XXX/262/2020
uchwała nr XXX/262/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6559
uchwała nr: XXX/261/2020
uchwała nr XXX/261/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie Rady Gminy Grudziądz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogą gminną nr 040157C w obrębie geodezyjnym Ruda, gmina Grudziądz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6558
uchwała nr: XXIX/260/2020
uchwała nr XXIX/260/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie
uchwała nr: XXIX/259/2020
uchwała nr XXIX/259/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie „Programu współpracy Gminy Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
uchwała nr: XXIX/258/2020
uchwała nr XXIX/258/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5989
uchwała nr: XXIX/257/2020
uchwała nr XXIX/257/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gminie Grudziądz w obrębie geodezyjnym Węgrowo
uchwała nr: XXIX/256/2020
uchwała nr XXIX/256/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
uchwała nr: XXIX/255/2020
uchwała nr XXIX/255/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Grudziądz a gminą – miasto Grudziądz dotyczącego publicznego transportu zbiorowego
uchwała nr: XXIX/254/2020
uchwała nr XXIX/254/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz
uchwała nr: XXIX/253/2020
uchwała nr XXIX/253/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej i drodze gminnej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5988
uchwała nr: XXIX/252/2020
uchwała nr XXIX/252/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Grudziądz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5987
uchwała nr: XXIX/251/2020
uchwała nr XXIX/251/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032
uchwała nr: XXIX/250/2020
uchwała nr XXIX/250/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5986
uchwała nr: XXVIII/249/2020
uchwała nr XXVIII/249/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1379C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz
uchwała nr: XXVIII/248/2020
uchwała nr XXVIII/248/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1351C oraz drodze gminnej nr 040292C, obręb Mokre, gmina Grudziądz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5563
uchwała nr: XXVIII/247/2020
uchwała nr XXVIII/247/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5562