W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Uchwały

A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
uchwała nr: XXVIII/246/2020
uchwała nr XXVIII/246/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5561
uchwała nr: XXVIII/245/2020
uchwała nr XXVIII/245/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Grudziądz a Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
uchwała nr: XXVIII/244/2020
uchwała nr XXVIII/244/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
uchwała nr: XXVIII/243/2020
uchwała nr XXVIII/243/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5560
uchwała nr: XXVIII/242/2020
uchwała nr XXVIII/242/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Grudziądz
uchwała nr: XXVIII/241/2020
uchwała nr XXVIII/241/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5559
uchwała nr: XXVII/239/2020
uchwała nr XXVII/239/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grudziądz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4647
uchwała nr: XXVII/240/2020
uchwała nr XXVII/240/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na Uchwałę nr XX/190/2020 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy ul. Leśną i ul. Łąkową
uchwała nr: XXVII/238/2020
uchwała nr XXVII/238/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Grudziądz na lata 2020-2024
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4808
uchwała nr: XXVII/237/2020
uchwała nr XXVII/237/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie objęcia udziałów w spółce „Geotermia Grudziądz” Sp. z o.o.
uchwała nr: XXVII/236/2020
uchwała nr XXVII/236/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Konsolidacja dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie – Ruda i budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”
uchwała nr: XXVII/235/2020
uchwała nr XXVII/235/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2020 - 2032
uchwała nr: XXVII/234/2020
uchwała nr XXVII/234/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4684
uchwała nr: XXVI/233/2020
uchwała nr XXVI/233/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXVI/232/2020
uchwała nr XXVI/232/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXVI/231/2020
uchwała nr XXVI/231/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grudziądz na rok szkolny 2020/2021
Status uchwały Uchwalona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4261
uchwała nr: XXV/230/2020
uchwała nr XXV/230/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Grudziądz a gminą - miasto Grudziądz w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXV/229/2020
uchwała nr XXV/229/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Grudziądz
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXV/228/2020
uchwała nr XXV/228/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3358
uchwała nr: XXV/227/2020
uchwała nr XXV/227/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre
Status uchwały Uchwalona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3357
uchwała nr: XXV/226/2020
uchwała nr XXV/226/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXV/225/2020
uchwała nr XXV/225/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXV/224/2020
uchwała nr XXV/224/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXV/223/2020
uchwała nr XXV/223/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie
Status uchwały Uchwalona
uchwała nr: XXV/222/2020
uchwała nr XXV/222/2020
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grudziądz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Status uchwały Uchwalona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3356