Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XVII/160/2019

uchwała nr XVII/160/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XVI/159/2019

uchwała nr XVI/159/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XVI/158/2019

uchwała nr XVI/158/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/157/2019

uchwała nr XVI/157/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040276C w miejscowości Świerkocin, gmina Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/156/2019

uchwała nr XVI/156/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie „Programu współpracy Gminy Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/155/2019

uchwała nr XVI/155/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/154/2019

uchwała nr XVI/154/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XV/153/2019

uchwała nr XV/153/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1351C oraz drodze gminnej nt 040292C, obręb Mokre, gmina Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/152/2019

uchwała nr XV/152/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/151/2019

uchwała nr XV/151/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2020 - 2023

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/150/2019

uchwała nr XV/150/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XV/149/2019

uchwała nr XV/149/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/148/2019

uchwała nr XV/148/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2019 - 2031

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/147/2019

uchwała nr XV/147/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIV/146/2019

uchwała nr XIV/146/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze gminnej nr 040366C w miejscowości Gać, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIV/145/2019

uchwała nr XIV/145/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIV/144/2019

uchwała nr XIV/144/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość oznaczoną jako działka 17 stanowiącą własność Gminy Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIV/143/2019

uchwała nr XIV/143/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIV/142/2019

uchwała nr XIV/142/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIV/141/2019

uchwała nr XIV/141/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIV/140/2019

uchwała nr XIV/140/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

uchwała nr: XIII/139/2019

uchwała nr XIII/139/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Grudziądz do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIII/138/2019

uchwała nr XIII/138/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, obejmującego działkę nr 3040/7 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIII/137/2019

uchwała nr XIII/137/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Nr X/109/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre oraz w środkowej części obrębu Węgrowo, gmina Grudziądz w części,tj. § 20 ust. 2 pkt 9 tej uchwały oraz udzielenie odpowiedzi na skargę

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIII/136/2019

uchwała nr XIII/136/2019

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij