W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs

Adresy Elektronicznej Skrzynki podawczej:

j6026xurfs\skrytka

j6026xurfs\SkrytkaESP


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626
TERYT: 0406012

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz

Polska-Grudziądz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2020/S 169-409287
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Grudziądz
Adres pocztowy: ul. Wybickiego 38
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Goss
E-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl
Tel.: +48 564511150
Faks: +48 564511132Adresy internetowe: 

Główny adres: https://bip.grudziadz.lo.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)KomunikacjaWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Grudziądz

 
II.1.2)Główny kod CPV60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy:

a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy (autobusowy);

b) obszar objęty przedmiotem zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Grudziądz. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na sieci komunikacyjnej.

 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 

Teren gminy Grudziądz

 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Grudziądz. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na sieci komunikacyjnej.

 
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:01/09/2021
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe: 

1. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.).

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), o których stanowi art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.).

3. Przewidywany czas trwania umowy: przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług ustala się na 10 lat.

4. Zmiana informacji: na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany informacji.

 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:27/08/2020


Link do ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane