Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Królewskie

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.32.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: INSTALATORSTWO I POMIARY ELEKTRYCZNE Zbigniew Beiger 86-302 Grudziądz, Wałdowo Szlacheckie 66, Cena oferty - 114 390.00 zł, Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza  

zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.24.2018
wartość: powyżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 1 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zadanie nr: 1 Dostawa i montaż jednego zestawu instalacji solarnej na budynku Urzędu Gminy Grudziądz Na podstawie art. 93 ust. 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić część 1 postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ustalono na dzień 01/10/2018 do godz. 10:00. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta dotycząca części 1 postępowania. W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie w zakresie części 1. ------------------------------------------------------ Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz Hymon Energy Sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, za cenę 1 104 505.08 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2018/2019.

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.29.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 21 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zadanie nr: 1 "WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. 60-648 Poznań Piątkowska 149/6 Cena oferty - 121 278.00 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. _____________________________________________________________________ Zadanie nr: 2 "WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. 60-648 Poznań Piątkowska 149/6 Cena oferty - 23 739.00 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. _______________________________________________________________________ Zadanie nr: 3 "WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. 60-648 Poznań Piątkowska 149/6 Cena oferty - 35 362.50 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza ______________________________________________________________________ Zadanie nr: 4 "WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. 60-648 Poznań Piątkowska 149/6 Cena oferty - 53 874.00 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022 r.

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.25.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Bank Spółdzielczy w Łasinie Odrodzenia Polski 5 86-320 Łasin za cenę 216 000.00 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2018/2019

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.21.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2018  09:30
wynik postępowania: DISCO-BAR - Michał Dombrzalski 86-122 Bukowiec Przysiersk ul. Tucholska 19 Cena oferty - 149 720,00 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia na potrzeby projektu pn. Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz" w ramach działania poddziałania RPKP.10.02.02 - Kształcenie ogólne

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.19.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1: "ALLTECH" - SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK, ul. spółdzielcza 33, 09-407 Płock za cenę 312.520,86 zł ( w tym 30.056,40 zł – wartość podatku od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z powstałym obowiązkiem podatkowym (tzw. Mechanizm odwróconego VAT) Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. ------------------------------------------------------------------- Zadanie nr 2: BITWORK Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki, za cenę 30 492.00 zł. Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.17.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIK SANITARNYCH "EKO - FUL" BARTŁOMIEJ FULARCZYK ul. Droga Bociania 16 86-300 Grudziądz Cena oferty - 249 554.84 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C i 040503C Wałdowo Szlacheckie - Błędowo

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.16.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 22 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. 1 Maja 61 87-200 Wąbrzeźno za cenę 5 647 738.30 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.Dodano wynik postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.14.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  09:00
wynik postępowania: TECHSTAL AD Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 32-36 86-300 Grudziądz za cenę 2 261 355.00 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Wykonanie usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego wibracyjnego

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.15.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 6, Cena oferty - 264 019.50 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą kruszywa ceglano-betonowego oraz granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.13.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Zadanie nr: 1 Wybrano ofertę: Transport, Usługi Handel, skład opału, materiałów budowlanych, skup złomu Tadeusz Decka 83-132 Morzeszczyn Osiedle Kwiatowe 4 Cena oferty - 270 698.40 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. _____________________________________________________________ Zadanie nr: 2 Wybrano ofertę: Transport, Usługi Handel, skład opału, materiałów budowlanych, skup złomu Tadeusz Decka 83-132 Morzeszczyn Osiedle Kwiatowe 4 Cena oferty - 302 254.05 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.9.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Konsorcjum firm: Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy SPOMER Sp. z o.o. ul. Biskupska 7 14-200 Iława VEDER TECH Sp. z o.o. Ul. Grudziądzka 13A 82-522 Sadlinki za cenę 493 848.83 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) na terenie Gminy Grudziądz wraz z dostarczeniem urządzeń do gromadzenia odpadów

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.4.2018
wartość: powyżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM sp z o.o ul. Cegielniana 4 86-300 Grudziądz za cenę: 3 279 074.40 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie.

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.3.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: Zadanie nr: 1 Systemy Ogrodzeń Wojciech Świątkowski ul. Nad Torem 4, 86-300 Grudziądz. Cena oferty - 286 185.33 zł zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. ___________________________________________________________ Zadanie nr: 2 Systemy Ogrodzeń Wojciech Świątkowski, ul. Nad Torem 4, 86-300 Grudziądz. Cena oferty - 174 389.40 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. ___________________________________________________________ Zadanie nr 3: Biuro Regionalne - JORDAN Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń. Cena oferty - 43 203,50 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza ___________________________________________________________ Zadanie nr: 4 TECHSTAL AD, ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz. Cena oferty - 151 517.64 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna Gminy Grudziądz w roku 2018

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.1.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2018  09:00
wynik postępowania: "GEOD" Zakład Usług Geodezyjnych s.c. 86-300 Grudziądz Murowa 59/5 Cena oferty - 174 315.60 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Grudziądz

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.9.2017
wartość: poniżej 209.000,00 euro
termin składania ofert: 9 stycznia 2018  09:30
wynik postępowania: Zad. 1 - Kompleksowa budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Małym Rudniku Konsorcjum Energia Taniej MP Solar, Energia Taniej sp. z o.o.. MP Solar Group sp. z o.o., ul. Włodka 16F 86-300 Grudziądz za cenę: 17 097.00 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza. Zad. 2 - Kompleksowa budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mokrem Konsorcjum Energia Taniej MP Solar, Energia Taniej sp. z o.o.. MP Solar Group sp. z o.o.,ul. Włodka 16F 86-300 Grudziądz za cenę: 27 261.33 zł Uzasadnienie wyboru: Oceniana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. Uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij