W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Grudziądz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Grudziądz.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak tekstu alternatywnego grafik,

- brak informacji o celu odnośników,

- brak informacji o otwarciu odnośnika w nowym oknie,

- brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plikom pdf,

- filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Grudziądz.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Makowski. Kontakt: ug@grudziadz.ug.gov.pl, tel. 564511111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Grudziądz odpowiada Tomasz Makowski, ug@grudziadz.ug.gov.pl, tel.564511111.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej ug@grudziadz.ug.gov.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Gminy Grudziądz, znajduje się w budynku wolnostojącym, przy ul. Józefa Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez dwa wejścia.

2. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne- od ul. Józefa Wybickiego, boczne-od ul. Generał Władysław Sikorskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Przy stanowisku tym umieszczono ogólnodostępną lupę powiększającą dla osób słabo widzących. W Biurze Obsługi Interesanta brak stanowiska z obniżonym blatem do obsługi osób niskich i poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomach: piwnica, pierwsze i drugie piętro prowadzą schody.

3. Brak  przed i w budynku ogólnodostępnej tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

4. Budynek Urząd Gminy Grudziądz nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. Osoby te mogą załatwić sprawę z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość lub poprzez obsługę przez pracownika Urzędu na zewnątrz budynku. Budynek Urzędu Gminy Grudziądz nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku brak  pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która spełniałaby warunki techniczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
5. Na terenie Urzędu Gminy Grudziądz brak toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

6. Wokół budynku Urzędu Gminy Grudziądz znajdują się miejsca parkingowe. Po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby skorzystania z miejsca parkingowego przez osobę niepełnosprawną, zostanie ono zarezerwowane i udostępnione. Brak na terenie parkingu stanowiska postojowego z właściwym oznakowaniem i wymiarami dla samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. Istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Grudziądz nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Powiadom znajomego