W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

XML

Treść

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP i w tym samym miejscu odbiera się dowód osobisty.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście lub w postaci elektronicznej – podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
- W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
- Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej w urzędzie wymaga osobistego stawiennictwa osoby wnioskującej o wydanie dowodu.

W przypadku dowodu osobistego dla dziecka wymagana jest również obecność dziecka przy złożeniu wniosku, jeżeli ukończyło 5lat.


Wymiana dowodu osobistego następuje w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany adresu oraz nazwy organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4a) unieważnienia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym
4b) żądania wymiany dowodu osobistego:
- na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
- w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
- uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego
4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
- niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w  pkt 2–5.

Wymagane dokumenty

• wniosek o wydanie dowodu osobistego    
• jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492/633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniająca wymogi w w/w punkcie
·  na żądanie organu gminy – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub polskiego aktu małżeństwa, w przypadku gdy dane osobowe zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.
·  na żądanie organu gminy – dokument poświadczający obywatelstwo polskie, w przypadku gdy dane dotyczące obywatelstwa zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.

Wymagane opłaty

brak

Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Grudziądz

Pokój nr 9 parter

Tel. 056-45-111-14


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i utraty
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Uwagi

* Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane