W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Zgłoszenie pobytu stałego lub pobytu czasowego

XML

Treść

Wymagane dokumenty
 

•    wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzony przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
•    do wglądu odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
•    dowód osobisty,
•    odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•    zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 ustawy KPA po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty w związku z zameldowaniem cudzoziemca:
·  cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały zgłasza dane wymagane do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
·  obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały zgłasza dane wymagane do zameldowania i przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
·  cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy, zgłasza dane wymagane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
·  obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy zgłasza dane wymagane do zameldowania oraz przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 
Zgłoszenie zameldowania nie powoduje obowiązku wymiany dowodu osobistego.
Wymagane opłaty
 
Od czynności materialno –technicznej (zameldowania) nie pobiera się opłaty.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
Wydanie na wniosek zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie (zwolnienie z opłaty dotyczy udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, rodzeństwu, wstępnym oraz zstępnym).

Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Gminy Grudziądz

Pokój nr 9 parter

056-45-111-14


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
- ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Uwagi

•    Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonują jej przedstawiciele ustawowi lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane