Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

I.1.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAWY WODY
I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
TERMINY PŁATNOŚCI, WSTĘPNA WINDYKACJA
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków jest wykazane zużycie. Odczyty liczników wodomierzy dokonywane są raz na 2 miesiące (okres obrachunkowy).
2. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
3. Jeżeli po upływie terminu płatności okaże się, że należność nie została zapłacona, do kontrahenta zostaje wysłane wezwanie do zapłaty wyznaczające nowy 14-dniowy termin do uregulowania należności. Ponadto stan zaległości kontrahenta jest wykazywany na każdej kolejnej fakturze VAT.
4. Kontrahent ma prawo w każdym czasie złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty - czytaj więcej...
5. Jeżeli po upływie nowego terminu określonego w wezwaniu do zapłaty kontrahent nadal wykazuje zaległość, sprawa przekazywana jest do komórki egzekucyjnej.
 
POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE
1. Po przekazaniu sprawy do komórki egzekucyjnej do dłużnika kierowane jest upomnienie wzywające do zapłaty zaległości w terminie 14 dni od dnia otrzymania upomnienia z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
2. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania upomnienia dłużnik nie zapłaci zaległości podejmowane są dalsze czynności:
a) do sądu rejonowego kierowany jest pozew przeciwko dłużnikowi o zapłatę dochodzonej należności pieniężnej. Powstałe w postępowaniu sądowym koszty procesu mogą wynieść od 7,50 zł do 300,00 zł i obciążony nimi zostaje dłużnik,
b) do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA kierowana jest informacja o nieuregulowanych zobowiązaniach cywilnoprawnych - czytaj więcej...
c) następuje rozpoczęcie procedury odcięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
3. Jeżeli dłużnik po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty nadal nie płaci dochodzonej należności pieniężnej, nakaz zapłaty kierowany jest do komornika sądowego - czytaj również koszty egzekucji komorniczej.
4. Przy dochodzeniu należności cywilnoprawnych wierzyciel ma prawo złożenia do komornika wniosku o wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
 
ODCINANIE DOSTAW WODY, ZAMYKANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
1. Jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe (4 miesiące), Gmina Grudziądz może odciąć dostawę wody i/lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.
2. O zamiarze odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego odbiorca usług informowany jest co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
3. W przypadku odcięcia dostaw wody z przyczyn, o których mowa w pkt 1 udostępniony zostaje zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a odbiorca usług zostaje poinformowany o możliwościach korzystania z tego punktu.
4. Na terenie Gminy Grudziądz ustanowione są trzy zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
a) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mokrem,
b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Piaskach,
c)  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Małym Rudniku.
5. Z chwilą odcięcia dostaw wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego ulega rozwiązaniu umowa o zaopatrzenie w wodę oraz umowa na odprowadzanie ścieków bez zachowania terminu wypowiedzenia.
6. Wznowienie dostaw wody i odprowadzania ścieków będzie możliwe po uregulowaniu przez odbiorcę usług wszystkich należności pieniężnych oraz dopełnieniu przez niego formalności związanych z ponownym przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i ponownym zawarciem umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 
PODSTAWA PRAWNA
- Umowa o zaopatrzenie w wodę / umowa na odprowadzanie ścieków,
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij