W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXIX/260/2020

uchwała nr XXIX/260/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie

uchwała nr: XXIX/259/2020

uchwała nr XXIX/259/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie „Programu współpracy Gminy Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

uchwała nr: XXIX/258/2020

uchwała nr XXIX/258/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

uchwała nr: XXIX/257/2020

uchwała nr XXIX/257/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gminie Grudziądz w obrębie geodezyjnym Węgrowo

uchwała nr: XXIX/256/2020

uchwała nr XXIX/256/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

uchwała nr: XXIX/255/2020

uchwała nr XXIX/255/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Grudziądz a gminą – miasto Grudziądz dotyczącego publicznego transportu zbiorowego

uchwała nr: XXIX/254/2020

uchwała nr XXIX/254/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz

uchwała nr: XXIX/253/2020

uchwała nr XXIX/253/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej i drodze gminnej

uchwała nr: XXIX/252/2020

uchwała nr XXIX/252/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Grudziądz

uchwała nr: XXIX/251/2020

uchwała nr XXIX/251/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032

uchwała nr: XXIX/250/2020

uchwała nr XXIX/250/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

uchwała nr: XXVIII/249/2020

uchwała nr XXVIII/249/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1379C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz

uchwała nr: XXVIII/248/2020

uchwała nr XXVIII/248/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1351C oraz drodze gminnej nr 040292C, obręb Mokre, gmina Grudziądz

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5563

uchwała nr: XXVIII/247/2020

uchwała nr XXVIII/247/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5562

uchwała nr: XXVIII/246/2020

uchwała nr XXVIII/246/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5561

uchwała nr: XXVIII/245/2020

uchwała nr XXVIII/245/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Grudziądz a Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego

uchwała nr: XXVIII/244/2020

uchwała nr XXVIII/244/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym

uchwała nr: XXVIII/243/2020

uchwała nr XXVIII/243/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5560

uchwała nr: XXVIII/242/2020

uchwała nr XXVIII/242/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Grudziądz

uchwała nr: XXVIII/241/2020

uchwała nr XXVIII/241/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5559

uchwała nr: XXVII/239/2020

uchwała nr XXVII/239/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grudziądz

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4647

uchwała nr: XXVII/240/2020

uchwała nr XXVII/240/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na Uchwałę nr XX/190/2020 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy ul. Leśną i ul. Łąkową

uchwała nr: XXVII/238/2020

uchwała nr XXVII/238/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Grudziądz na lata 2020-2024

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4808

uchwała nr: XXVII/237/2020

uchwała nr XXVII/237/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie objęcia udziałów w spółce „Geotermia Grudziądz” Sp. z o.o.

uchwała nr: XXVII/236/2020

uchwała nr XXVII/236/2020

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Konsolidacja dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie – Ruda i budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”