W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs

Adresy Elektronicznej Skrzynki podawczej:

j6026xurfs\skrytka

j6026xurfs\SkrytkaESP


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626
TERYT: 0406012

Uchwały

uchwała nr: XL/348/2021
uchwała nr XL/348/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania pisma właściwemu organowi
uchwała nr: XL/347/2021
uchwała nr XL/347/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grudziądz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
uchwała nr: XL/346/2021
uchwała nr XL/346/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz
uchwała nr: XL/345/2021
uchwała nr XL/345/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grudziądz
uchwała nr: XL/344/2021
uchwała nr XL/344/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036
uchwała nr: XL/343/2021
uchwała nr XL/343/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok
uchwała nr: XXXIX/342/2021
uchwała nr XXXIX/342/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudziądz
uchwała nr: XXXIX/341/2021
uchwała nr XXXIX/341/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudziądz
uchwała nr: XXXIX/340/2021
uchwała nr XXXIX/340/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przekazania pisma właściwemu organowi
uchwała nr: XXXIX/339/2021
uchwała nr XXXIX/339/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkoły Gminy Grudziądz bez barier” w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Programach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
uchwała nr: XXXIX/338/2021
uchwała nr XXXIX/338/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
uchwała nr: XXXIX/337/2021
uchwała nr XXXIX/337/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanych w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
uchwała nr: XXXIX/336/2021
uchwała nr XXXIX/336/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Grudziądz
uchwała nr: XXXIX/335/2021
uchwała nr XXXIX/335/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036
uchwała nr: XXXIX/334/2021
uchwała nr XXXIX/334/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok
uchwała nr: XXXVIII/333/2021
uchwała nr XXXVIII/333/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
uchwała nr: XXXVIII/332/2021
uchwała nr XXXVIII/332/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Grudziądz
uchwała nr: XXXVIII/331/2021
uchwała nr XXXVIII/331/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grudziądz
uchwała nr: XXXVIII/330/2021
uchwała nr XXXVIII/330/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przekazania według właściwości Wójtowi Gminy Grudziądz wniosku dotyczącego uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy drodze powiatowej nr 1622C, obręb Mały Rudnik, Gmina Grudziądz
uchwała nr: XXXVIII/329/2021
uchwała nr XXXVIII/329/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Skarszewy przy drodze gminnej nr 040131C, gmina Grudziądz.
uchwała nr: XXXVIII/328/2021
uchwała nr XXXVIII/328/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
uchwała nr: XXXVIII/327/2021
uchwała nr XXXVIII/327/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grudziądz
uchwała nr: XXXVIII/326/2021
uchwała nr XXXVIII/326/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grudziądz na rok szkolny 2021/2022
uchwała nr: XXXVIII/325/2021
uchwała nr XXXVIII/325/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Grudziądz publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
uchwała nr: XXXVIII/324/2021
uchwała nr XXXVIII/324/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036