W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs

Adresy Elektronicznej Skrzynki podawczej:

j6026xurfs\skrytka

j6026xurfs\SkrytkaESP


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626
TERYT: 0406012

Uchwały

uchwała nr: XLVI/426/2021
uchwała nr XLVI/426/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
uchwała nr: XLVI/425/2021
uchwała nr XLVI/425/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Grudziądz na 2022 rok
uchwała nr: XLVI/424/2021
uchwała nr XLVI/424/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie harmonogramu terminów sesji Rady Gminy Grudziądz na 2022 rok
uchwała nr: XLVI/423/2021
uchwała nr XLVI/423/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
uchwała nr: XLVI/422/2021
uchwała nr XLVI/422/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz
uchwała nr: XLVI/421/2021
uchwała nr XLVI/421/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała nr: XLVI/420/2021
uchwała nr XLVI/420/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej przez Gminę Grudziądz
uchwała nr: XLVI/419/2021
uchwała nr XLVI/419/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Grudziądz
uchwała nr: XLVI/418/2021
uchwała nr XLVI/418/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz pomiędzy ul. Konwaliową a ul. Krokusową
uchwała nr: XLVI/417/2021
uchwała nr XLVI/417/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie granicy administracyjnej gminy i drogi gminnej nr 040126C w miejscowości Grabowiec, gmina Grudziądz.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6834
uchwała nr: XLVI/416/2021
uchwała nr XLVI/416/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
uchwała nr: XLVI/415/2021
uchwała nr XLVI/415/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2022 – 2036
uchwała nr: XLVI/414/2021
uchwała nr XLVI/414/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6833
uchwała nr: XLVI/413/2021
uchwała nr XLVI/413/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021 – 2036
uchwała nr: XLVI/412/2021
uchwała nr XLVI/412/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6832
uchwała nr: XLV/411/2021
uchwała nr XLV/411/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego
uchwała nr: XLV/410/2021
uchwała nr XLV/410/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakurzewo
uchwała nr: XLV/409/2021
uchwała nr XLV/409/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielkie Lniska
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6407
uchwała nr: XLV/408/2021
uchwała nr XLV/408/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Wełcz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6406
uchwała nr: XLV/407/2021
uchwała nr XLV/407/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Węgrowo
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6405
uchwała nr: XLV/406/2021
uchwała nr XLV/406/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wałdowo Szlacheckie
uchwała nr: XLV/405/2021
uchwała nr XLV/405/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turznice
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6403
uchwała nr: XLV/404/2021
uchwała nr XLV/404/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerkocin
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6402
uchwała nr: XLV/403/2021
uchwała nr XLV/403/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szynych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6556
uchwała nr: XLV/402/2021
uchwała nr XLV/402/2021
jakiego organu Rady Gminy Grudziądz
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sztynwag
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6401